درباره ما

انتشارات گوهر انديشه از سال 1379 و با رويکرد ارتقاي سطح علمي و مهارتي کودکان و نوجوانان اين مرز و بوم تاسيس گرديده و تا کنون بيش از 250 جلد کتاب کودک و نوجوان را تاليف وبه طبع رسانده است . از آنجا که اين مجموعه رشد و بالندگي آينده سازان اين آب و خاک را هدف و سرلوحه فعاليت هاي خويش نموده است . لذا با آغوشي باز پذيراي نظر ؛انتقاد و همکاري صاحب نظران و مجريان فن در امور کودک و نوجوان مي باشد .